Advertiment legal

Mitjançant aquest avís, pretenem establir les Condicions Generals d'Ús del portal d'internet “Moto Bici Farràs”. Moto Bici Farràs, es reserva el dret de modificar les presents Condicions Generals d'Ús amb la finalitat d'adequar-les a la legislació vigent aplicable a cada moment. Aquestes condicions generals d'ús no exclouen la possibilitat que determinats Serveis del Portal estiguin sotmesos a més a més, a condicions pròpies i particulars d'ús. La utilització per part de l'usuari de qualsevol del Serveis del Portal suposa l'adhesió a totes les Condicions Generals d'Ús i l'acceptació expressa de les esmentades Condicions en la versió publicada al portal que es mostra en el moment en que l'usuari accedeix al Portal, així com també l'adhesió a les Condicions Particulars que, en cada cas, hagin d'aplicar-s'hi.

Dades identificatives

L'empresa titular de www.motobicifarras.com Motos i Bicicletes Farràs S.L., amb CIF B25305228, amb domicili social a l'avinguda Verge de Montserrat, 4, a Solsona 25280, inscrita en el Registre Mercantil de Lleida al Volum 230, foli 30, full l-4284, Inscripció 1a. Correu electrònic de contacte: info@motobicifarras.com

Tal com indica l’article 9è de la Llei 34/2002 de l'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. El domini www.motobicifarras.com està inscrit en el Registre Mercantil de Lleida amb el número d’entrada 1/2007/4.758,0; Presentació: 1/73/836; Foli: 139

 

Propietat intel·lectual del web

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquesta pàgina web, el disseny gràfic, les imatges i els seus codis font, són titularitat exclusiva de Motos i Bicicletes Farràs S.L., i ens en correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació. En queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, quan es realitzi sense l'autorització expressa de Motos i Bicicletes Farràs S.L.. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diversos de qualsevol classe continguts en aquest web site són protegits per la llei.

Contingut del web i enllaços

A Motos i Bicicletes Farràs, S.L. no ens fem responsables del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web. N'és l'únic responsable la persona que hi accedeix o els utilitza. Tampoc no assumim cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de terceres persones a les quals es pugui accedir per enllaços o buscadors des de la pàgina web motobicifarras.com.

Productes adquirits a través de motobicifarras.com

A Motos i Bicicletes Farràs S.L. no ens responsabilitzem del mal ús que es realitzi dels productes adquirits a través de la nostra pàgina web, essent exclusiva responsabilitat de la persona que els adquireix.

Actualització i modificació de la pàgina web

Motos i Bicicletes Farràs S.L. es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu web site, i la configuració o presentació de l'esmentat web, en qualsevol moment, sense avís previ, i sense assumir cap responsabilitat per aquest fet.

Tractament de dades de l'usuari

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Motos i Bicicletes Farràs, S.L., informa els seus clients que les dades personals que facilitin seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i protegit sota la responsabilitat de Motos i Bicicletes Farràs S.L.. La finalitat de l'esmentat fitxer és facilitar la tramitació de les comandes i enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar interessants als nostres clients. Motos i Bicicletes Farràs S.L. garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D'aquesta manera, es compromet a complir amb l'obligació de guardar secret de les dades de caràcter personal. Respecte a les dades personals, es compromet també amb el deure de guardar -les i adoptar totes les mesures necessàries per tal d'evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els nostres clients no serà utilitzada amb propòsits comercials ni serà cedida a terceres persones. Els clients de Motos i Bicicletes Farràs S.L. podran en tot moment exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-nos-ho per escrit a la nostra adreça de correu electrònic.

Els usuaris del nostre web sou conscients del punts exposats i els accepteu voluntàriament. Si voleu fer algun comentari o suggeriment, podeu utilitzar el nostre correu electrònic: info@motobicifarras.com